Çevre Politikamız

Asır Makine olarak çevre politikamız; çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uymaktır. Çalışmalarımızda oluşan çevre etkilerini kontrol altına tutmak vazgeçilmez amacımızdır. Oluşacak bu etkileri azaltmak,   çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Maksimum Üretim Mükemmelliği ile gerçekleştirmektir. Gelecek nesillerimize yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Asır Makine olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler:

        Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini en mükemmel şekilde karşılamak.
        Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanmak,
        Ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
        Şirket yapılaşması ve üretim tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak
        Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
        Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
        Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,
        Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
        İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.